noel-qua-cho-be
Danh mục

Cầu trượt liên hoàn cao cấp

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK186-2

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK186-2

Liên hệ

(10 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK186-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK186-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 1120*660*400cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK186-1

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK186-1

Liên hệ

(12 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK186-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK186-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 553*370*400cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-2

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-2

Liên hệ

(9 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 580*330*310cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-1

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-1

Liên hệ

(7 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-1

✪ Thương hiệu: BBT Global ✪ Kích thước: 550*400*370cm ✪ Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK184-2

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK184-2

Liên hệ

(9 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK184-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK184-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 680*390*300cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK184-1

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK184-1

Liên hệ

(9 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK184-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK184-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 720*380*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK183-2

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK183-2

Liên hệ

(8 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK183-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK183-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 1000*480*450cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK183-1

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK183-1

Liên hệ

(9 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK183-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK183-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 630*300*370cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK182-2

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK182-2

Liên hệ

(7 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK182-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK182-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 720*480*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK182-1

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK182-1

Liên hệ

(7 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK182-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK182-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 600*300*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK181-2

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK181-2

Liên hệ

(7 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK181-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK181-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 560*530*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK181-1

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK181-1

Liên hệ

(8 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK181-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK181-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 560*390*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK180-2

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK180-2

Liên hệ

(6 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK180-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK180-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 900*600*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK180-1

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK180-1

Liên hệ

(6 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK180-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK180-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 900*650*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK179-2

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK179-2

Liên hệ

(10 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK179-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK179-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 1200*700*530cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK179-1

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK179-1

Liên hệ

(9 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK179-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK179-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 720*550*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trượt liên hoàn cao cấp nhập khẩu BG062-1

KM : click để xem KM

Cầu trượt liên hoàn cao cấp nhập khẩu BG062-1

69.600.000₫

(5 đánh giá)

Cầu trượt liên hoàn cao cấp nhập khẩu BG062-1

Giá: 69.600.000₫

Cầu trượt liên hoàn cao cấp nhập khẩu BG062-1

✪Giá chưa gồm VAT ✪Thương Hiệu: BBT Global ✪Kích thước: 500X450X420 (cm) ✪ Bảo hành 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam.

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG193-2

KM : click để xem KM

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG193-2

190.300.000₫

(7 đánh giá)

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG193-2

Giá: 190.300.000₫

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG193-2

✪Giá chưa gồm VAT ✪ Kích thước: 730*550*460cm ✪ Thành phần: như hình ✪ Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu cao cấp, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cao cấp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Sản phẩm rất dầy dặn, chắc chắn và bền đẹp. ✪ Xuất xứ: Trung Quốc ✪ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty CP SX TM&DV BBT Việt Nam

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG209-2

KM : click để xem KM

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG209-2

136.200.000₫

(7 đánh giá)

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG209-2

Giá: 136.200.000₫

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG209-2

✪Giá chưa gồm VAT ✪ Kích thước: 670*530*510cm ✪ Thành phần: như hình ✪ Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chât liệu nhựa nguyên sinh an toàn, khung kim loại phun sơn tĩnh điện ✪ Được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, cam kết chất lượng

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT GLOBAL BG-215

KM : click để xem KM

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT GLOBAL BG-215

120.800.000₫

(9 đánh giá)

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT GLOBAL BG-215

Giá: 120.800.000₫

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT GLOBAL BG-215

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 780*550*550 cm - Chât liệu nhựa nguyên sinh an toàn, khung kim loại phun sơn tĩnh điện - Được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, cam kết chất lượng - Bảo hành 12 tháng

Xem thêm nội dung

Copyright © 2019 babycuatoi.vn Alright reversed. Designed by Sudo

Điều khoản sử dụng Chính sách bảo mật

1800.6598

Chat với chúng tôi qua zalo

Chat ngay để nhận tư vấn

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau