noel-qua-cho-be
Danh mục

Cầu trượt liên hoàn cao cấp

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK186-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK186-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 553*370*400cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK186-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK186-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 1120*660*400cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK179-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK179-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 720*550*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK179-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK179-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 1200*700*530cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK183-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK183-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 630*300*370cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK183-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK183-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 1000*480*450cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK184-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK184-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 720*380*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK184-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK184-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 680*390*300cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 550*400*370cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-2

KM : click để xem KM

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-2

Liên hệ

(1 đánh giá)

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK185-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 580*330*310cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK180-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK180-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 900*650*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK180-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK180-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 900*600*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK181-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK181-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 560*390*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK181-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK181-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 560*530*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK182-1

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK182-1

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 600*300*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK182-2

Giá: Liên hệ

Cầu trươt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BBT Global ZK182-2

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 720*480*330cm - Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam. Website:http://babycuatoi.vn - http://thietbivuichoi.vn

Cầu trượt liên hoàn cao cấp nhập khẩu BG062-1

KM : click để xem KM

Cầu trượt liên hoàn cao cấp nhập khẩu BG062-1

75.600.000₫

Cầu trượt liên hoàn cao cấp nhập khẩu BG062-1

Giá: 75.600.000₫

Cầu trượt liên hoàn cao cấp nhập khẩu BG062-1

✪Giá chưa gồm VAT ✪Thương Hiệu: BBT Global ✪Kích thước: 500X450X420 (cm) ✪ Bảo hành 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chất liệu: Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, rất dầy dặn và chắc chắn, bền đẹp. Sản phẩm có chứng nhận Tổng cục TCCL Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối bởi cty BBT Việt Nam.

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG209-2

KM : click để xem KM

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG209-2

148.050.000₫

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG209-2

Giá: 148.050.000₫

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG209-2

✪Giá chưa gồm VAT ✪ Kích thước: 670*530*510cm ✪ Thành phần: như hình ✪ Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chât liệu nhựa nguyên sinh an toàn, khung kim loại phun sơn tĩnh điện ✪ Được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, cam kết chất lượng

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG193-2

KM : click để xem KM

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG193-2

206.850.000₫

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG193-2

Giá: 206.850.000₫

Cầu trượt liên hoàn nhập khẩu cao cấp BG193-2

✪Giá chưa gồm VAT ✪ Kích thước: 730*550*460cm ✪ Thành phần: như hình ✪ Bảo hành: 2 năm, bảo trì vĩnh viễn ✪ Chât liệu nhựa nguyên sinh an toàn, khung kim loại phun sơn tĩnh điện ✪ Được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, cam kết chất lượng

Cầu trượt liên hoàn cao cấp nhập khẩu BG-214

KM : click để xem KM

Cầu trượt liên hoàn cao cấp nhập khẩu BG-214

63.000.000₫

Cầu trượt liên hoàn cao cấp nhập khẩu BG-214

Giá: 63.000.000₫

Cầu trượt liên hoàn cao cấp nhập khẩu BG-214

- Thương hiệu: BBT Global - Kích thước: 500*320*380 cm - Chât liệu nhựa nguyên sinh an toàn, khung kim loại phun sơn tĩnh điện - Được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, cam kết chất lượng - Bảo hành 12 tháng

Xem thêm nội dung

Copyright © 2019 babycuatoi.vn Alright reversed. Designed by Sudo

Điều khoản sử dụng Chính sách bảo mật

1800.6598

Chat với chúng tôi qua zalo

Chat ngay để nhận tư vấn

Thành công

Thất bại

Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau